Indretning af musiklokale

Når et nyt byggeri påbegyndes kan et musiklokale med fordel placeres i bygning for sig selv for at undgå støjgener udefra. Samtidig vil det være en fordel at lade musiklokalet være tæt på skolens fællessal, så flytning af instrumenter kan foregå nemmest muligt. At bruge en del af fællessalen til musiklokale ved brug af foldevægge er muligt, men her er det vigtigt at sikre en så lav lydtransmission så muligt, samt tage højde for de akustiske forhold. Der er også brandforhold at tage højde for.
Musiklokalets døre skal være lyddæmpende, og også gerne skabe god akustik. Loftet i musikrummet kan med fordel være højt, og derved øge efterklangstiden. Vægge af flere lag gips virker lyddmæpende og lydisolerende. Gulvkonstruktionen skal kunne optage evt. svingninger fra leg og dans, og husk at tage hensyn til statisk elektricitet. Vinduerne i musiklokalet kan med fordel være lydisolerende, hvis der er mulighed for støjgener udefra.

 

Tag en uforpligtende snak med faglokaler.dk, hvis du ønsker at bistand til indretning af et musiklokale